Skip to main content

O udruzi

Udruga za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje VMB započela je s radom kao projekt Vijeće mladih Benčić daleke 2014. godine.

Natali Bosić i Ivana Golob Mihić zajedno su radile na filmu kanadske redateljice Althee Thauberger Preuzmimo Benčić te su dobile priliku za zajednički rad kroz projekt kulturno-umjetničke edukacije za djecu financiran od fondacije Musagetes, koja je financirala i spomenuti film.

Vijeće mladih Benčić bio je projekt Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, ali je ubrzo je prerastao okvire muzeja te je 2017. Osnovana Udruga za razvoj umjetnosti, kulture i edukacije RUKE. Udruga je objedinjavala dva projekta financirana od Fondacije Musagetes – Vijeće mladih Benčić i Građanke svom gradu. 2020. godine stala je potpora fondacije te se dva projekta razdvajaju, a Udruga RUKE 2022. mijenja svoj naziv u Udruga za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje VMB.

Udruga za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje VMB okuplja djecu, umjetnike, kulturne radnike i edukatore u zajednici koja je otvorena, raznolika, i inkluzivna. VMB promovira primjenu umjetničkog i kulturnog obrazovanja kao alata za koheziju u zajednici i osobnu i društvenu promjenu.

Misija

Misija VMB je stvaranje i promicanje kulturno-umjetničkih obrazovnih programa i projekata koji okupljaju djecu, umjetnike, kulturne radnike i edukatore u zajednici koja je otvorena, raznolika i inkluzivna.

Vizija

Prepoznata vrijednost kulturno-umjetničkog obrazovanja kao samostalnog i kao alata za osobnu i društvenu promjenu, a VMB je važan dionik na tom području kao poligon za eksperiment, obrazovanje i suradnju.

Natali Bosić

Natali Bosić završila je diplomski studij Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Još za vrijeme studija posebno je zanimanje pronašla upravo u području neformalnog obrazovanja i kulturno-umjetničkog odgoja i obrazovanja mladih.

Praktično iskustvo stjecala je kroz rad i djelovanje u raznim institucijama i organizacijama koje se bave neformalnim odgojem i obrazovanjem djece i mladih u području kulture i umjetnosti u lokalnoj zajednici (Dom mladih, Prirodoslovni muzej Rijeka, Muzej djetinjstva, TRY Theatre), ali i međunarodno kroz ulogu trenera i radnika s mladima na europskim projektima. Natali se kontinuirano educira kroz međunarodne radionice i treninge u području neformalnog obrazovanja s osobitim naglaskom na primjenu metoda participativnog kazališta u radu s djecom i mladima.

Ivana Golob

Ivana Golob Mihić završila je diplomski studij povijesti umjetnosti i informatike na Sveučilištu u Rijeci. Kroz obrazovanje i praksu zanimala se za razne teme, ali najviše su ju okupirale industrijska arhitektura i kulturno-umjetničko obrazovanje.

Praksu je odradila u muzeju Peggy Guggenheim Collection u Veneciji i Galeriji Kortil u Rijeci gdje se posebno usredotočila na programe za razvoj publike.

Svoju znanstvenu znatiželju zadovoljava kroz rad na projektima u Centru za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, koji je osnovan na zajedničku inicijativu nje i njezinih kolegica.

Rad u Vijeću mladih Benčić omogućava joj da provede vlastite ideje koje se tiču kulturno-umjetničkog odgoja i popularizaciji umjetnosti.

Maša Kotri Kelemen

Maša Kotri Kelemen je završila Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te je stekla diplomu magistre ekonomije. Nakon stučnog osposobljavanja u Općini Jelenje, usmjerava se na financijsku administraciju te se zapošljava u Udruzi RUKE. Papiri su oduvijek bili njena furka i to joj stvarno ide. Mama je jednog Ivana.

Asistenti

Katarina Kožul

Lorena Kalić

VMB suradnici

• Marko Butorac • Filip Badurina • Igor Crnković • Milica Đilas (MMSU) • Ivana Lučić • Toni Meštrović • Nadija Mustapić • Maja Bosić • Liberta Mišan • Ljiljana Brusić • Renata Fugošić • Željko Pendić • Zoran Baljak • Velid Đekić  • Krešimir Burić • Dorijan Salatić • Alen Mance • Jadranka Lacković (Ojo Magico) • Ines Milčić (pekmezmed) • Nadežda Elezović • Davor Mandić • Alen Kapidžić • Nika Rukavina • Petra Mrša • Luka Piletič • Lorena Žuvić • Lela Kaplowitz • Petra Dolenec • Damjan Šporčić • Sebastijan Tomažin • Mislav Lešić • Michel Mesarić • Elvis Devčić • Zoe Miloš • Monika Marinović • Tihomir Tutek • Band Wuna • Marija Kajapi • Ivana Šarić Žic • Aleksandra Mihajlovska • Peter Kus • Tamara Curić • Ilijana Lončar • Dunja Tišma •  Kristijan Benić • Una Rebić • Metod Belejec • Tajana Josimović • Maja Bolić • Tea Juretić • Ivo Heder • Jana Heder • Leo Kirinčić • Bia Gec • Saša Randić • Nadija Mustapić • Theodor De Canziani • Matija Bobek • Nika Rukavina • Petra Mrša • Mila Pavičević • Jasmin Mekić • Nataša Antulov • Jolanda Pahor • Manuela Paladin Šabanović • Lotte Kejzer • Leonarda Ban • Sonja Katana • Vesna Lokas • Marin Lukanović • Althea Thauberger • Matko Kezele • Leo Kirinčić • Dragan Kordić • Tanja Kanazir • Anja Kožul • Tea Dimnjašević • Nevena Aleksovski • Tihana Grzanai

• Novi Karneval •  Spomenička knjižnica Brlić – Mažuranić – Ružić •  OKC Palach •  Kazališna radionica Malik • Band Wuná • Prostor Plus •  Bakanalije •  Udruga Kombinat • ArtMašina •  Udruga Kuraž •  Zin Zin knjižnica •  KOV Pantera – voditeljice Tai Chi Quan Rade Pašić • Sanja Vinyasa Yoga •  Capoeira  Jacobina Arte •  Klub mladih Rijeka  •  Društvo za zaštitu životinja Rijeka • VAFI – International Children and Youth Animation Film Festival Varaždin (children 7 – 18) •  Try Theatre •  Demetrin zeleni kutak •  Art Bazzar •  UZOR •  Tatoo Expo Rijeka  •  Udruga Ruta •  Eko centar Beli •  Muzej ovčarstva Lubenice •  Kreativno Oko •  Center grafičnih umetnosti Maribor • KONTanje produkcija • Novi list • Marinski Heartmades

VMB je predstavljen na nekoliko konferencija:

Radionica interkulturalnog dijaloga III (1.10.2016.)

Mjesec interkulturalnog dijaloga – Cirkus (24.-25.10.2015)

Mjesec Interkulturalnog dijaloga – Uvodna radionica (17.–18. 10. 2015.)