Skip to main content

VMB Početnica

Početnica je polugodišnji edukativni program Vijeća mladih Benčić namijenjen kulturno-umjetničkome odgoju djece. Program je namijenjen djeci iz grada Rijeke koja u tekućoj godini polaze prvi razred osnovne škole.

Početnica 2017-2018

Početnica 2018 - 2019

Početnica 2019 - 2020

Početnica 2020-2021

Početnica 2021-2022

VMB Početnica u najavi

Nema događaja u najavi!