Budi kreativan – budi svoj (17. 9. 2017.)

Ljetna škola VMB+PARK|I|G|RALIŠTE (3. – 8. 7. 2017.)

Moje kazalište (16. – 17. 6. 2017.)

Land Art on the Beach (6. – 13. – 14. 5. 2017.)

Pročitaj ovo! (15. 4. 2017.)

Posjeta ArtMašini (19.2.2017.)

Kreativna komunikacija 2 (25. 2. 2017.)

Povedi me na placu